הפחתת היטל השבחה – איך עושים את זה?

הפחתת היטל השבחה – איך עושים את זה?

תחילה עליכם לדעת כי היטל השבחה לא נחשב מס, אלא תשלום חובה שמתקיים על כל נכס קרקע ששוויו עלה מסיבות שונות, כגון מתן הקלה או שהתירו בו שימוש חורג או שתכניתו אושרה על ידי הוועדה לתכנון ובניה.

עליית שווי הנכס יכולה לקרות בגלל כמה סיבות, לדוגמה אם אושרה תכנית  שמגדילה או מוסיפה אחוזים נוספים של בניה בנכס.

או אם הדירה חורגת מהגבולות של קווי הבניין, כמו כן אם אושר שימוש חורג בנכס כגון קרקע המוגדרת כשטח משרדי ולמעשה היא משמשת למגורים.

 

מהו שווי היטל ההשבחה

גובהו של היטל ההשבחה יהיה  50 אחוזים מעליית שווי הנכס כתוצאה מקבלת האישור.

ועל בעל הקרקע תחול חובת התשלום כשיקבל את האחד האישורים הנ"ל.

אז כשמגיעים להפחתת היטל השבחה, צריכים לדעת שקיימים מקרים בהם תהיו פטורים מתשלום היטל ההשבחה, לדוגמה בשכונת שיקום, או במקום המשמש להרחבת או בניית מקום מגורים, שביצעו בו תמ"א 38 היטל ההשבחה יהיה רק 5 אחוז משווי ההשבחה.

 

אז מה עושים בשביל זה

מה שאפשר לעשות עבור הפחתת היטל השבחה, הוא להגיש ערעור על השומה בענין ההיטל.

אם קיימת מריבה על עצם החיוב, תוכלו לערער בתוך 45 ימים מהוצאת השומה. כמו כן אם ישנה מריבה רק על גובה החוב שנוסף, תוכלו לפנות למועצת השמאים, על מנת שימנו שמאי שיכריע בעניין. אם הוא ימצא מקרה דומה בו לא הוטל היטל השבחה באחוזים שהוטלו בנכס שלכם, היטל ההשבחה ירד.

כמו כן, את הפחתת היטל ההשבחה אפשר לבצע אם למשל קיבלתם אישור בניה, אך תוכלו לממש אותו רק אחרי מספר שנים, בעוד שאתם רוצים למכור את הנכס כבר עכשיו. השמאי יוכל לדרוש שיפחיתו את היטל ההשבחה, מפני שאתם לא יכולים לנצל את ההשבחה עכשיו.

 

לייעוץ מקצוע פנו עוד היום – שמאי מקרקעין בחיפה.

כתוב/כתבי תגובה