איך תבחרו את התפילין שלכם

איך תבחרו את התפילין שלכם

"וכתבתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך…" מי אינו מכיר את המילים הקדושות הכתובות בפרשה הראשונה של קריאת שמע? שם אנחנו למעשה מצטווים על מצוות תפילין.

התפילין משתייכות לקטגוריה של מוצרי יודאיקה. הן פרשיות הכתובות על גבי קלף (בדומה לספר התורה או המזוזות הנכתבים אף הם על גבי קלף) התפילין זה האות בינינו לבין בורא עולם וכמעט ואין יהודי שיראת שמים בליבו שיוותר על הנחת התפילין בכל יום.

בוחרים את התפילין

חשוב לדעת מה הם התפילין ואיך מייצרים אותן על מנת שניתן יהיה להבין איך צריך לבחור ולקנות את התפילין. לפני הכול ישנן הפרשיות הטמונות בתוך קוביות התפילין. בכל אחד מהתפילין כתובות פרשיות אחרות. יש בהם את פרשיות קריאת שמע ואת פרשת "קדש לי כל בכור" כאשר חשוב לכתוב את סדר הפרשיות בצורה הנכונה ולהבדיל בין תפילין של ראש לבין תפילין של יד. חשוב לזכור כי התפילין אמורות להיכתב על פי דקדוקי ההלכה אשר קובעים במדויק את צורת האותיות ואת אופן כתיבתם. חשוב כי כל אות תהיה מוקפדת ומושלמת עם כל התגים והדקדוקים.

עבודת יד בלבד

למעשה כמעט כל התהליכים שבהכנת התפילין, כולל הכנת הבתים היא עבודת יד. גם כתיבת הפרשיות חייבת להיעשות באמצעות כתיבה ידנית. אי אפשר לצלם את פרשיות התפילין. כל אות אמורה להיכתב באופן פיזי עם הקפדה על כל תג ותג.

הבתים אף הם מיוצרים בעבודה מדויקת ומדוקדקת והיא דורשת ידע טכני מקצועי של אנשי מקצוע המומחים בתחום.

תפילין צריכים שמירה

בגלל שהתפילין הם תשמיש קדושה כל כך יקר וכל כך מוקפד, מסיבה זו חשוב כל כך להקפיד ולרכוש אותם אך ורק אצל אדם ירא שמים אשר אפשר לסמוך על היושר שלו ועל האמינות שלו בעיניים עצומות. מידע נוסף בנושא ניתן למצוא באתר של חב"ד שופ.

מלבד זאת, חשוב מידי פעם לשלוח את התפילין לבדיקה על מנת לוודא כי התפילין שומרות על כשרותן. לא פעם מתברר כי ישנן בעיות בתפילין הפוסלות אותן והאדם שהניח אותן הניח למעשה תפילין שלא כשרות. הדבר נחשב כאילו לא הניח תפילין כלל.

מסיבה זו חשוב להקפיד מאוד על תפילין מהודרות שנכתבו והוכנו ע"י אנשים יראי שמים.

כתוב/כתבי תגובה